MP Bouwkundig Ingenieursbureau

Of het nu gaat om Nieuwbouw, Verbouw of Vernieuwbouw... 
Wij kunnen u ondersteunen met onderstaande werkzaamheden.

 • Aanvraag Vergunningen
 • Omgevingsvergunningen 
 • Gebruiksvergunningen    
 • Werkzaamheden    
 • Opstellen programma van eisen    
 • Kostenraming    
 • Voorlopig ontwerp    
 • Elementen begroting    
 • Definitief ontwerp    
 • Bestek/Technische omschrijving    
 • Aanbesteding