MP Bouwkundig Ingenieursbureau

Of het nu gaat om Nieuwbouw, Verbouw of Vernieuwbouw...
Wij kunnen u ondersteunen met onderstaande werkzaamheden.

 • Aanvraag Vergunningen
 • Omgevingsvergunningen
 • Gebruiksvergunningen
 • Werkzaamheden
 • Opstellen programma van eisen
 • Kostenraming
 • Voorlopig ontwerp
 • Elementen begroting
 • Definitief ontwerp
 • Bestek/Technische omschrijving
 • Aanbesteding